Bölge ABONELER İÇİN GÖNDERİ FİYATLARI (YTL)
1. Bölge'ye 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge 7. Bölge 8. Böge 9. Bölge
1. Bölge'den

6,00

9,00

12,00

14,00

11,00

6,00

14,00

18,00

15,00

2. Bölge'den

9,00

7,00

15,00

16,00

11,00

11,00

14,00

22,00

16,00

3. Bölge'den

12,00

15,00

10,00

11,00

18,00

14,00

20,00

16,00

15,00

4. Bölge'den

14,00

16,00

11,50

11,00

19,00

15,00

22,00

16,00

15,00

5. Bölge'den

11,00

11,00

18,00

19,00

10,00

13,00

11,00

25,00

19,00

6. Bölge'den

6,00

11,00

14,00

15,00

13,00

6,00

14,00

22,00

17,00

7. Bölge'den

14,00

14,00

20,00

22,00

11,00

14,00

12,00

27,00

20,00

8. Bölge'den

18,00

22,00

16,00

16,00

25,00

22,00

27,00

14,00

16,00

9. Bölge'den

15,00

16,00

15,00

15,00

19,00

17,00

20,00

16,00

14,00

Bölge ABONE OLMAYANLAR İÇİN GÖNDERİ FİYATLARI (YTL)
1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge 7. Bölge 8. Böge 9. Bölge
1. Bölge'den

12.00

14.00

19.00

22.00

22.00

13.00

24.00

28.00

21.00

2. Bölge'den

14.00

13.00

28.00

30.00

20.00

17.00

26.00

33.00

24.00

3. Bölge'den

19.00

28.00

15.00

17.00

33.00

24.00

39.00

28.00

24.00

4. Bölge'den

22.00

30.00

17.00

17.00

35.00

33.00

44.00

19.00

22.00

5. Bölge'den

22.00

20.00

33.00

35.00

17.00

22.00

22.00

44.00

35.00

6. Bölge'den

13.00

17.00

24.00

33.00

22.00

22.00

24.00

33.00

22.00

7. Bölge'den

24.00

26.00

39.00

44.00

22.00

24.00

22.00

46.00

35.00

8. Bölge'den

28.00

33.00

28.00

19.00

44.00

33.00

46.00

22.00

24.00

9. Bölge'den

21.00

24.00

24.00

22.00

35.00

22.00

35.00

24.00

20.00